Профил на купувача
 новини от ДГ Вълшебство-Обявление <br /> за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема -01.04.2019г
Обявление
за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема -01.04.2019г


На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 136, чл. 13в и чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен, плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., ..../можете да се запознаете с целия текст  във файла за изтегляне/01.04.2019г/


Файлове за изтегляне:

ОбявлениеОмникар Ауто ООД
Powered by Suzara design studio