Проекти на ДГ Вълшебство
”Let's write fairytale for Burgas and Edirne”


Детска градина "Вълшебство" може да се похвали с поредният спечелен проект №  CB005.1.23.020  ”Let's write fairytale for Burgas and Edirne”, по програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Турция.

Проектът ще прилага и насърчава подход и мерки за опазване и популяризиране на общия природен, културен и наследствен потенциал и ресурси на трансграничния регион, улесняващи дългосрочната устойчивост на наследството чрез образователни инициативи и инициативи за повишаване на осведомеността за развитие на устойчив туризъм. Чрез различни мрежови дейности, съвместни фестивали, интерактивни и традиционни игри ще се повиши осведомеността за стойността на съвместното културно и природно наследство на регионално, национално и международно равнище.

Основните цели на проекта са да се повиши осведомеността на децата и съпричастността им към културното наследство като цяло, като се обърне специално внимание на уникалното културно, историческо и природно наследство на трансграничния регион.

За целта по време на проекта ще бъде създадена интерактивна игра, която ще бъде разработена от външен ИТ експерт, работещ в тясна връзка с експерти и учители. Платформата ще бъде лесна за ползване и ще покани децата да бъдат активни участници. Ще има мултимедийни елементи като снимки, видеоклипове, картини и т.н., които ще направят ученето по-приятно. Играта ще бъде качена в Интернет. Мултимедийното съдържание ще бъде на български, английски и турски език. По този начин тя ще може да се използва не само за деца от трансграничния регион, но и от деца от цяла Европа. Играта ще бъде тествана с деца, родители и учители след нейното разработване.

Предвиден е и „Детски фоклорен фестивал“, който ще се състои в град Бургас през месец март.

 

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014- 2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на ДГ "Вълшебство" и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.
Powered by Suzara design studio