Проекти на ДГ Вълшебство
Да се храним разумно


Българско движение „Син флаг“, съвместно с българските учебни заведения, работещи по Програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“, разработи заедно с партньорите ни от Чехия, Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта и кандидатства с проект на тема "Да се храним разумно! - глобално обучение, ориентирано към действие, по програма за EYD 2015 - 2020г." /DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“/.
 

  • Основните цели на проекта са:


  • Да допринесе за мобилизирането на младите хора да разберат по-добре взаимосвързания свят, в който живеят, да бъдат мотивирани и квалифицирани, за да предприемат действия в полза на глобалния проблем за отговорен начин на хранене в новите държави-членки чрез програма за глобално образование, ориентирано към действия в училищата и детските градини и сред широката общественост;

  • Да помогне на учителите да интегрират тези въпроси в преподаването на учебните програми; - Да развива критичното мислене на учениците, да им даде възможност да предприемат действия и да се повиши информираността на родителите и по-широката общност.Основни приоритети и дейности по проекта:

A1: Засилване на знанията и капацитета на кандидатите-партньори чрез обучения по интегрирано глобално образование и устойчиво потребление на храни, обучение и насоки по програма DEAR: Development education and awareness raising – Развитие на образованието и ключовите компетенции.

A2: Осъществяване на училищна програма по въпросите на устойчивото хранене чрез организиране на работни групи на национално ниво, чрез програмни средства и база данни на образователни източници.

A3: Укрепване на знанията и уменията на учителите и възпитателите чрез обучения, събиране на добри практики, участие в EYD 2015-Европейски Форум, споделяне на наученото от проекта;


A4: Изпълнението на програмата в училищата, следваща 7-те основни стъпки по програма „Екоучилища“:

  • чрез създаване на ръководен екип;
  • чрез учебния план на работа;
  • преглед на ситуацията, план за действие;
  • комуникация;
  • кампания за действие;
  • екокод за хранене.


A5: Достигането до родителите и широка общност чрез местни дейности, интернет страница, социалните медии.
Темата на проекта засяга болезнени и жизнено важни за решаване проблеми с храненето на подрастващите, а интернационалното измерение на работата в партньорство с организации от още 8 европейски държави ще обогати всички нас с нови идеи и похвати за справяне с тях.    
Powered by Suzara design studio