Забавни дейности в ДГ Вълшебство:Баскетбол


Баскетболът е колективна игра , която има силно възпитаващ ефект . Тя емоционална игра , при която съвместните действия на играчите са подчинени на една цел. Има комплексно въздействие върху детската личност, създава благоприятни възможности за разнообразяване на физическата дейност и подобряване на нейния формиращ ефект. ”Вълшебната” топка провокира децата да бягат, скачат и извършват всякакви движения, които им носят удовлетвореност и създават необходимите условия за закаляване, допринасят за цялостното им физическо развитие.
Участват деца от 5 до 7 години Тренировките се провеждат два пъти седмично Периодът на обучение от м.Септември до м. Май.
Ръководител: К. КостадиновPowered by Suzara design studio