Екип на ДГ Вълшебство


Катя Мишева – директор

Учители:
Миглена Касабова - главен учител
Кети Николова – старши учител
Цветана Хинкова- старши учител
Светлана Стоянова – старши учител
Весела Алексиева - ст.учител
Диана Янева - учител
Антоанета Дачева - учител
Натали Димитрова - учител
Йорданка Поповска - учител
Гергана Стоянова - учител
Маря Драганова - учител
Венилина Станчева - учител
Айше Мехмед - учител
Добрияна Чалъмова - психолог
Даниела Кирова-учител
Марияна Мандраджиева - учител
Радка Вълкова - учител
Моника Филчева-учител
Андриана Бъчварова-учител
Стойка Бождерменова-учител
Диляна Стоянова-учител
Златина Георгиева -учител
Стиляна Кафадарова-учител
Лидия Дукова-учител


Главен счетоводител
Красимира Ташкова

Завеждащ административна служба:
Катя Георгиева Иванова

Домакин
Пепа Илиева

Помощник – възпитатели:
Анастасия Бонева
Галя Вълчева
Галина Стратиева
Керка Канева
Виолета Захариева
Пепа Дичкова
Стела Вардева
Диана Славова
Гергана Митева

Кухня:
Диана Тетрадова – готвач
Янка Шопова - пом.готвач

Огняр:
Тончо Пенчев
Медицински сестри:
м.ф. Галя Костова
м.с. Елена Милкова


Портфолио - учители в ДГ ВЪлшебство:


Powered by Suzara design studio