Екип на ДГ Вълшебство


Катя Мишева – директор

Учители:
Миглена Касабова - главен учител
Диана Янева - учител
Цветана Хинкова – учител
Кети Николова – старши учител
Галина Балджиева – учител
Антоанета Дачева - учител
Натали Димитрова - учител
Вилияна Вълканова - учител
Светлана Стоянова – старши учител
Йорданка Поповдка - учител
Донка Иванова - учител
Гергана Стоянова - учител
Маря Драганова - учител
Весела Алексиева - ст.учител
Тодорка Харизанова – старши учител
Ирена Тодорова - учител
Венилина Станчева - учител
Айше Мехмед - учител
Добрияна Чалъмова - психолог
Марияна Мандраджиева - учител

Главен счетоводител
Красимира Ташкова

Завеждащ административна служба:
Катя Георгиева Иванова

Домакин
Пепа Илиева

Помощник – възпитатели:
Христина Славова
Петя Станчева
Анастасия Бонева
Галя Вълчева
Галя Стратиева
Марина Георгиева

Кухня:
Диана Тетрадова – готвач
Янка Шопова - пом.готвач

Огняр:
Тончо Пенчев
Медицински сестри:
м.ф Снежа Димитрова
м.с Катя Иванова


Портфолио - учители в ДГ ВЪлшебство:

Тодорка Харизанова - старши учител
Кети Николова - старши учител

Powered by Suzara design studio