Вълшебния свят на групите в детска градина Вълшебство:Група "Капчица"


В тревичката като мъниста ,сребристи капчици блестим.
По- лесно дишат тъй цветята ,тревичките и всеки лист.
Трепти окъпана земята и въздухът е свеж и чисг.
Елмази- капчици се ронят, блещукат чудно сред тревата,
Безброй гласчета вред ромонят и ден изгрява над земята.
От група „Капчица” сме ние и какво, че сме мънички,
когато едно вълшебство ни огрява, с любов и мирен звън
ни вдъхновява за творчество и красота.
И всеки ден с игри и песни , учим и се веселим.
Учители:

Йорданка Поповска - учител
Ф. Реджеб - пом.възпитател

Powered by Suzara design studio