Вълшебния свят на групите в детска градина Вълшебство:Група "Слънчице"

Във „Вълшебство” има групичка една „Слънчице” се казва тя. В нея „слънчицата” малки са изгряващи звезди, таланти. Сред уют и красота всеки ден започва с весела игра. Имат книжки интересни , кътове с играчки най-чудесни и палитри с шарени боички с тях рисуват къщички , цветя и птички. Знаят приказки и песни, пълни с мъдрости известни и с наука и с поука отговор за всичко има тука.
Учители:

Кети Николова - старши учител
Светлана Стоянова - старши учител
Керка Канева - пом. възпитател

Powered by Suzara design studio