Вълшебния свят на групите в детска градина Вълшебство:Група "Приказен свят"


ЖИВОТ- РАКЕТА

Животът ми е мъничка ракета,
която все нагоре се стреми
и търси свойта приказна планета,
незнайна като нощните тъми.


О, бързай, моя огнена ракето,
нагоре и нагоре ти лети,
защото чака моята планета
и с тайните си приказки блести.

Петя Дубарова
Учители:

Златина Георгива - учител
Марина Георгиева - пом. възпитател
Моника Балтиева - учителPowered by Suzara design studio