Мисия на детска градина Вълшебство!
Мисия: осъществяване на качествен възпитателно - образователен процес с европейски измерения.
Философия: формиране на ценностна система и възпитаване на поведенчески умения в следните направления:
- Да даде на децата пълноценни знания
- Да подпомага изграждането на свободна морална и инициативна личност
- Да способства за развитието на творческите заложби
- Да възпитава родолюбив дух, традиции и национално достойнство
- Да опазва духовното и физическо здраве на подрастващите.
Визия: детската градина – приказен дом за творчество, уют и красота. Място, където виждаш усмивките на децата, усещаш топлината на сърцата и срещаш доверие в очите им.


История


Създадена през далечната 1947г. детската градина е предвидена...

повече...

За нас


Това, до което ще се докоснете е една малка част от приказката...

повече...