Награди на ДГ Вълшебство:Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Бургас награждава с първо място в първа възрастова група Боян Божидар Чантарски в конкура " Аз обичам България и традициите ни"
назад

Powered by Suzara design studio