Новини от ДГ Вълшебство
Трансграничен проект


ЦДГ "Вълшебство" е единствената детска градина на територията на Република България, която може да се поздрави със спечелен проект по програмата за Трансгранично сътрудничество на Европейския съюз. Проектът се нарича : "Спорт и изкуства - мост към европейска толерантност"

Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio