Новини от ДГ Вълшебство
Първо посещение по Трансграничен проект


На 19.03.-20.03.2016 година се проведе фото тренинг на децата на нашата детска градина и децата от детска градина Нилюфер Хатун от Одрин. Децата направиха фотоси на забележителности от град Бургас. Децата се опознаха взаимно и поставиха началото на едно силно приятелство, преодоляло с лекота езиковата баирера.През месец април децата от Одрин ще посрещнат своите нови приятели в града си и ще направят отново фотоси на забележителностите на град Одрин. Инициативата е част от предвидените мероприятия в рамките на Проект № 2007СВ16IPO008-3-049 "Спорт и изкуства - мост към европейска толерантност" по Програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Турция.

Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio