Новини от ДГ Вълшебство
Експериментална работа в ЦДГ


Експериментална работа по локализиране и апробиране на образователен пакет EduQest в ЦДГ "Вълшебство" Бургас в партньорство с НИС при Униветситет "Проф. д-р. Асен Златаров" - Бургас.

Edu Qest е образователен продукт, разработен от компанията  EduConsulting и предлага ефективна, развиваща детето среда със стотици упражнения, насоки към учителя и забавни допълнителни материали -(карти, кубчета, пъзели, картони).

Пакетът ще бъде нов елемент към галерията от продукти на Издателство "Изкуства" и "Образование и технологии". В рамките на партньорството с НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров и ЦДГ 6 " Вълшебство" се реализира експерементална работа за апробиране на игрови модели за интелектуално и личностно развитие на децата.

Като перспектива се предвижда апробиране на системата за работа с деца със СОП, тъй като технологията предвижда използването на опростена клавиатура, особено подходяща за деца с физически ограничения.

"Образование и технологии" има правата да локализира системата според конкретните условия в България -  като техническо оборудване и методическа система. Целта на екипа е да се предложи взаимно допълващи се разнообразни пакети и образователни продукти за предучилищното образование, които да поставят детето в активна позиция,  да се съобразят с реалността на дигиталното поколение и очакванията на обществото.

 

Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio