Новини от ДГ Вълшебство
Обучение по английски език на таблети


Детска градина "Вълшебство" е една от петте градини в град Бургас, които ще провежда обучение по английски език на таблети. Технологиите трябва да присъстват в детската градина по естествен начин и да формират у децата отношение към тях като източник на информация и знания за науката и живота. Индивидуалните таблети за децата ще се използват дозирано - закратки задачи, при конкретна формулировка от учителя.

Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio