Новини от ДГ Вълшебство
Такса за летните месеци за подготвителните групи


Уважаеми родители, информираме Ви, че с решение на Общински съвет гр. Бургас, взето с протокол № 36/19.12.2017г., таксата за целодневна подготвителна група, за деца придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, периода от 01 юни - 31 август, при ползване на преференциите по чл.29 от НОАМТЦУТОБ, месечната такса става 100 лева.

Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio