Новини от ДГ Вълшебство
Фолклорен фестивал "Приказна шевица"


От 15.03.2018 до 16.03.2018 год.,  в Културен дом Лукойл гр. Бургас,  се проведе Фолклорен ферстивал „Приказна шевица“ във връзка с проект № CB005.1.23.020 по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. В него взеха участие ДГ „Вълшебство“ гр. Бургас – водещ партньор и ДГ „Нилюфер Хатун“ гр Одрин. Към тях се присъединиха и част от участниците в създадената Мрежа по проекта: „Децата и културното наследство“: ДГ"Ран Босилек", ДГ „Здравец“, ДГ „Златното ключе“, ДГ „Синчец“, ДГ „Иглика“, ДГ „ Звездица Зорница“, ДГ „Слънце“ град Ямбол, ТФ „Крис“, Народен хор „Трепетлика“, Гайдарски оркестър с ръководител Стойко Георгиев, Университет „Проф.д-р. Асен Златаров“ гр. Бургас. Основните цели на проекта са да се повиши осведомеността на децата и съпричастността им към културното наследство като цяло, като се обърне специално внимание на уникалното културно, историческо и природно наследство на трансграничния регион. За целта по време на проекта се създаде интерактивна игра, чиято платформата е лесна за ползване и децата са активни участници. Мултимедийното съдържание е на български, английски и турски език. По този начин тя може да се използва не само от деца от трансграничния регион, но и от деца от цяла Европа.

Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio