Новини от ДГ Вълшебство
Важна информация за вас, родители!!!


На 05.11.2019г. е обнародвана в ДВ, брой 87 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 от 2011г., за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения на Министерството на здравеопазването. В наредбата в алинея 16, чл.18, ал.1 изрично се забранява консумирането на храни съдържащи свободни захари, които се намират в тортите, сладкишите и другите сладкарски изделия, които не се приготвят в детската градина, а се вкарват от родителите по рождени дни на децата. Необходимо е да се съобразите и спазвате изрично Наредба №6.

Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio