Новини от ДГ Вълшебство
Програма "Училищен плод" и " Училищно мляко"


Уважаеми родители , Във връзка с получено писмо от Държавен фонд „Земеделие“, Ви информирам, че ще предприемем действия продуктите за периода на извънредното положение по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се разпределят между децата в нашата детска градина за периода 13 март - 13 май 2020 г. Продуктите ще се раздават лично на родител на дете по график пред кухненския блок на детското заведение при спазване на съответните санитарно-хигиенни условия и мерки за безопасност в условията на извънредно положение. Всеки родител получава продуктите си предназначени за неговото дете срещу подпис и напуска двора на детското заведение . При посещението си в детското заведение е необходимо да сте сте задължително с маска на лицето и ръкавици.Ползвате собствен химикал за подписване на документите, предоставени от детското заведение.Спазвате дистанция един от друг – 2 м. Графикът за получаване на хранителните пакети e: 29 април (сряда): Първа група“Златно сърчице“ - от 09,00 до 10,00 ч. Първа а група „Смехурко“- от 10,00 до 11,00 ч. Втора група“Звездичка“ - от 11,00 до 12,00 ч. Втора група“Пеперуди“ - от 12,00 до 13,00 ч. Втора група“Питър Пан“ – от 13.00 до 14.00 ч. 30 април (четвъртък): ПГ-„Бисерче“ - от 09,00 до 10,00 ч. ПГ-„Слънчице“ от 10,00 до 11,00 ч. ПГ-„Капчица“ - от 11,00 до 12,00 ч. ПГ“Кристални пантофки“ – от 12.00ч. до 13.00ч. ПГ“Приказен свят“ – от 13.00ч. до 14.00ч. На 27.04 2020 г. и 28.04.2020 г. учителите на групите ще се свържат с Вас, за да проучват желанието на всеки родител, дали желае при този график да получи хранителен пакет лично или предпочита да го предостави за разпределение на семейства в затруднено социално-икономическо положение .При желание от Ваша страна да дарите продуктите е необходимо да изпратите на ел.поща на детската градина уведомително писмо . Бъдете здрави! Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio