Новини от ДГ Вълшебство
ВАЖНО! Записване деца 1 класиране


Уважаеми родители,
На 07.05.2020 г. се обявяват резултатите от първо класиране на приетите в детските градини деца.
От 11 до 18.05.2020 г. родителите на приетите деца, трябва да декларират желанието си детето да бъде записано в съответната детска градина.
За тази цел Ви информираме, че е направена следната организация:
На 7 и 08.05.2020 г. всички родители на приетите на първо класиране деца ще получат на електронната поща бланка-декларация за записване в детска градина.
От 11 до 18.05.2020 г. всички родители трябва да заявят желание за записване в детска градина "Вълшебство" на следните телефони: 0884186541 и 056530133
По телефона съобщават личните данни на детето си /трите имена и ЕГН/.
Родителят трябва да изпрати на електронния адрес на детската градина попълнената бланка - декларация за записване /сканирана и подписана от него/, както и сканирани всички документи доказващи преференции в регистрационния талон.

Забележка: След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа родителите на място трябва да представят в детската градина всички оригинални документи: бланка-декларация и акт за раждане на детето, както и всички документи доказващи съответните преференции.

Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio