Новини от ДГ Вълшебство
Проект по програма Еразъм


 Наред с трите европейски проекта с програмата за Трансгранично сътрудничество, в ДГ "Вълшебство" ще се реализира и проект по програма Еразъм + със заглавие "Учи и се забавлявай", който ще се осъществи в рамките на 12 месеца. Проектът предвижда образователни мобилности за обмяна на опит в Португалия на тема :"Иноваивни и алтернативни методи за преподаване на деца"

Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio