Новини от ДГ Вълшебство
Книжка със сценарии „От раклата на баба“


Излезе от печат книгата със сценарии „От раклата на баба“, която е едно невероятно пътешествие в страната на обичаите и традициите на Бургас и Одрин. Тя е част от дейностите по проект с номер CB005.2.23.64 по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005 и включва разработени сценарии за театрални възстановки на обичаи и традиции от региона, които бяха разработени пот професинални сценаристи.
Общата цел на проекта е засилване на трансграничния капацитет за сътрудничество в областта на устойчивия туризъм, базиран на общото културно наследство. Специфичните цели са: 1. Засилване на устойчивия туризъм в трансграничния регион посредством капитализиране на общото културно наследство, и 2. Повишаване на трансграничното взаимодействие между поколенията чрез възстановки на обичаи и традиции.
Основната целева група на проекта са децата на възраст 4-7 години, техните семейства и приятели в трансграничния регион между Област Бургас и Провинция Одрин. Проектът ще им предостави знания за културното наследство на региона, неговите обичаи и традиции, като по този начин ще повиши стойността му като ценност за устойчив туризъм.
Магията на фоклора е тази пленяваща сила, която ни кара да се чувстваме горди от историята и величието на нашия народ.
Предстои и последната активност по проекта, през която ще се реализират сценариите на професионална сцена от децата от двете детски градини.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ДГ „ Вълшебство“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kompasbg.com%2Fburgas%2Fitem%2F13277-programa-za-transgranichno-satrudnichestvo-interreg-ipp-balgariya-turtziya%3Ffbclid%3DIwAR3VcOR7KL3HpmTwo9DKEmJE5O0_teWKtOq1Geg6o_MFtB_erlnXqYI818w&h=AT235std_dP2sIGE-5IjypMBYh4TiXcdYJpj8rq8dnY2VNF6pL8NNKyjSbyXX_du94tELr9XR_-pnp_GE5cVoBGnsNeHbAlD4tN7Vt55XH7CNfTN081oeGIgxkXpN6yJ&__tn__=-UK*F&c[0]=AT2evXxFpItnOI97x_I9qNEaEsVVVqVPwsRaYhF-oVyRiSkEZmHB4aerICluoox4Ak7qBtkdQW0qUqD_vHePRG-eqULNOVN1vdFvE1Q4jEALp0SSkq0rKuG7yyoUtXWDJofxvIBQi1W6M3nQHuGC05xbK6HyCXKULIiVvqEZJee6eBqY53ol_y9Q

Файлове за изтегляне:

От раклата на бабаPowered by Suzara design studio