Новини от ДГ Вълшебство
Интерактивен под


Децата от детска градина „Вълшебство“ ще развиват творческите си способности чрез поредната придобивка – забавния интерактивен под „FluurMat“. Той е резултат от успешната работа по спечеления проект „Аз съм, аз имам, аз мога!” по Национална програма „Успяваме заедно”, модул 2 „Иновативна детска градина”. Занимателните игри и различните модули в интерактивната технология намират успешно приложение в дейностите за стимулиране творческите способности, въображението, асоциативно-метафоричното мислене на децата и усъсвършенстване на детските социални умения за общуване. Интерактивният под е част от целта на детската градина за осъществяване на качествен образователен процес по европейски образец. Всичко това създава повече възможности за формиране на знаещи и инициативни личности, които ще изградят система от компетентности и ще придобият умения да ги прилагат в различни житейски ситуации. 

Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio