Новини от ДГ Вълшебство
Нов проект по Програма Еразъм+


Детска градина " Вълшебство" за втора поредна година спечели проект по Програма Еразъм+,№ 2022-1-BG01-KA122-SCH-000070539 "Въвеждане на иновативни подходи за обучение“ Ключова дейност 1.

„Еразъм+“ e eвропейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014г. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ Тя е създадена, за да подкрепя дейностите в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор, като има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, насърчава заетостта и поставя акцент върху борбата с младежката безработица. В България националната структура за управление на европейски образователни програми е Център за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР):

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
           

 

Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio