Новини от ДГ Вълшебство
Процедура за подбор на участници по проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000070539


Във връзка със започването на процедура за подбор на участници по проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000070539,“Въвеждане на иновативни подходи за обучение“, програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Kраткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Училищно образование“ с бенефициент ДГ “Вълшебство” - гр. Бургас, за мобилност в гр. Барселона, Испания, желаещите да кандидатстват следва да представят в срок до 05.10.2022г. следните документи:

     Необходими документи за кандидатстване:

1.      Заявление за участие;

2.      CV европейски формат;

3.      Мотивационно писмо;

4.   Владеене на английски език – мин. ниво А2 (самооценка на познания на английски език на база „Единни критерии по езици – матрица за самооценка Европас“)

5. Основно ниво на дигитална компетентност (самооценка на дигитална компетентност на база „Дигитални компетенции – Матрица за самооценка - Европас“)

Подборът ще се извърши до 14.10.2022 г.

 

    Комисията ще представи в срок до 18.10.2022 г. протокол, който съдържа резултати от оценяването     и крайното класиране на участниците в мобилността.

 
Файлове за изтегляне:
Powered by Suzara design studio