Новини от ДГ Вълшебство
новини от ДГ Вълшебство-ДГ Вълшебство реализира проект по Програма „Еразъм +“

ДГ Вълшебство реализира проект по Програма „Еразъм +“

повече...


новини от ДГ Вълшебство-Грамота за активно участие в конкурс на Инър Уил Клуб Бургас - Моята любима буква

Грамота за активно участие в конкурс на Инър Уил Клуб Бургас - Моята любима буква

 ДГ "Вълшебство" получи Грамота за активно участие...
повече...

новини от ДГ Вълшебство-Еразъм + сертификати по проект

Еразъм + сертификати по проект

От 15.05 до 29.05.2021 се проведе мобилност в Португалия по...
повече...