Проекти на ДГ Вълшебство
"Осигуряване на съвременна образователна среда"


Одобрен на 12.05.2021 г. по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"По проекта ще бъде изградена външна площадка с необходимото подвижно оборудване. Ще бъде закупена и вътрешна подвижна площадка по БДП. Проекта се съфинансира от ДГ.


Powered by Suzara design studio