Проекти на ДГ Вълшебство
Еразъм + КД1, Проект № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000070539 „Въвеждане на иновативни подходи за обучение,


В изпълнение на проект Еразъм + КД1, Проект  № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000070539 „Въвеждане на иновативни подходи за обучение, за нас бе изключително преживяване да 

се потопим в работата на испанските ни колеги, което потвърди че сме на прав път в работата си и същевременно обогати.

 

Планираме да реализираме помещение в детската ни градина в Сензорна стая, която са спомага обучението на нашите деца. В нея ще се провеждат игри и забавления, ситуации за разпознаване и демонстриране на емоции, антистрес упражнения и комплекс упражнения за справяне с агресията и развиване на сетивата, място за дейности с децата за предаване на социален опит чрез изкуството, където звучи подходяща релаксираща музика. Стаята ще бъде в изключителна помощ и за децата със специални образователни потребности. Реализирането на тази цел ще бъде една сбъдната мечта.

 ие“, В дните от 05.11. до 19.11.2022г. екипът по мобилност посетихме град Барселона, Испания.

БОсновно предимство на STEM обучението е удоволствието, което децата изпитват чрез въвличането им в реализиране на истински задачи предоставени от испанските ни колеги. Те учат чрез правене, на практика произвеждат нещо, развиват въображението си. Част от метода „обучение чрез правене“ и „учене чрез забавление“ гарантира не просто заучаване на понятия, а истинско усвояване на нови знания и умения каквито ние видяхме в Escola Bressol Sant Climent de Lloblegat.

В Escola Bressol La  Pineda много приятно беше да наблюдаваме как при толкова малки деца (2-3гдодишни) се насърчава любопитството чрез експеримента. Изключително любопитство проявихме към сензорните стаи и в двете детски градини, където педагозите предлагат на децата сами да видят, докоснат и експериментират.

Забележително също е как колегите от Escola Teide Viladecans

pre-primary to secondary school  осъществяват допълнителни дейности и проекти в образованието в ранна детска възраст като музикална работилница, роботика, работа в градината на двора, засилено обучение на английски език Story Time I Move It (psychomotricity)   и английски език в областта на общуването за децатаяхме в  4 образователни институции - Escola Bressol de Sant Climent de Llobregat kindegarten, AMPA Escola Bressol La Pineda Viladecans kindergarten, Escola Sant Climent pre-primary school и Escola Teide Viladecans pre-primary to secondary school.

    В детските градини и училища, които посетихме, видяхме и се доближихме до образование на децата, чието обучение е насочено към развиване на техните интереси и потребности.

От първа ръка се запознахме с техния начин на работа. Освен с образователния процес, интересна информация за нас беше управлението на обществените центрове в Каталуния, съоръженията и човешкия екип във всяка образователна организация, която посетихме.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.
Powered by Suzara design studio