Проекти на ДГ Вълшебство
2. ПРОЕКТ Да намалим отпадъците - за по - чиста планета!


В детската градина се работи  с различни видове хартия/гл.блокчета,цв.листи,картони,салфетки/ в занимания по конструктивно-техн.и битова дейност ,изобразителноизкуство и др.непланирани ситуации.

На остатъчните материали/листчета,лентички,изрезки/ще дадем нов живот.Ще изработваме украси за различни празници и тържества,картини,макети,играчки,ще ги използваме в планирани и непланирани ситуации по КТБД и изобразително изкуство.

В тази връзка е и нашият втори проект, който е част от мрежата на Еко - училищата: "Да намалим отпадъците - за една по - чиста планета"
Powered by Suzara design studio