Проекти на ДГ Вълшебство
PARTNERSHIP BULGARIA-TURKEY CROSS-BORDER PROGRAMME


 

IPA CROSS –BORDER PROGRAMME

CCI NUMBER 2007CB16IPO008- 3- 049

 

На  28.10.2015г. стартира проект № CCI NUMBER 2007CB16IPO008- 3- 049 от Програмата за Трансгранично сътрудничество България – Турция, в който ЦДГ „Вълшебство“ е партньор с Детска градина „Нилюфер Хатун“ от гр. Одрин, Турция.

   Целта на проекта е:  укрепване на съвместните връзки, сближаване на населението, и най-вече на децата от трансграничните райони на България – Бургас и Турция – Одрин, чрез средствата на изкуството и спорта, видени през детския поглед, умения и знания.

 В рамките на една година ще се осъществят следните дейности:

·         Децата от двете страни ще научат повече за децата от другата страна, като се запознаят с местните забележителности и обичаи.

·         От специализиран треньор по баскетбол ще бъдат проведени редица тренинги, които ще завършат с общи спортни празници и събития

·         Ще се създаде сайт на проекта

·         Децата на България ще посетят децата на Турция, както и децата на Турция ще посетят своите приятели в България, за да направят фотоси

·         Ще бъде направена „Изложба на Приятелството“ от фотоси и картини изработени от децата

·         Ще се отпечата Книга за проекта, в която Обществеността и всички заинтересовани страни ще могат да прочетат и да се запознаят с всички дейности на децата. Можете да посетите сайта на проекта на адрес:

http://www.sp-art.com/

 
Powered by Suzara design studio