Проекти на ДГ Вълшебство
Националната програма ИКТ в системата на училищното и предучилищното образование


Детска градина "Вълшебство" спечели проект по Националната програма ИКТ в системата на училищното и предучилищното образование. Общата цел на програмата е подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии.
Powered by Suzara design studio