Проекти на ДГ Вълшебство
проекти на ДГ Вълшебство

PARTNERSHIP BULGARIA-TURKEY CROSS-BORDER PROGRAMME

 

IPA CROSS –BORDER PROGRAMME

повече...

2. ПРОЕКТ Да намалим отпадъците - за по - чиста планета!

В детската градина се работи  с различни видове хартия/гл.блокчета,цв.листи,картони,салфетки/...
повече...


1.ПРОЕКТ "Икономиите на ток и вода за по-чиста Планета"

Проектът на ЦДГ "Вълшебство" е част от проект : повече...


1 2 3 4

Powered by Suzara design studio