Забавни дейности в ДГ Вълшебство:Спортни танци


Могат да вземат участие деца от 5 и 6 годишна възраст.Изучава се екзерсиз /загряване/ и основните елементи на спортните танци : ча-ча, румба, пасо добле, джайф, валс и рокендрол. Същевременно се изучават и простите им комбинации.

ЦЕЛ: Развиват се умения, спомагащи за оформянето и развитието на детето
Придобиват се :
-грациозност
-изправена походка
-ритмичност
-музикалност
-знания относно спортните танци


Заниманията се провеждат 2 пъти седмично.
Срок на обучение – от м. Октомври до м. Май

РЪКОВОДИТЕЛ: ЛОРЕТА ВАСИЛЕВА
/квалифициран специалист-хореограф/


Powered by Suzara design studio