Забавни дейности в ДГ Вълшебство:Хореография


Могат да вземат участие деца от 4 до 6 годишна възраст. Изучава се екзерсиз /загряване/ и основните елементи на танцовите движения. Усвояват се ръченица, джиновско, право хоро и др. Освен изброените елементи на танцовите движения, се изучават и танци , лесно достъпни и интересни за тази възраст.


ЦЕЛ: Развиват се умения, спомагащи за оформянето и развитието на детето

Придобиват се :
-грациозност
-изправена походка
-ритмичност
-музикалност
-знания относно българския фолклор


Заниманията се провеждат 2 пъти седмично
Срок на обучение от м. Октомври до м. Май


РЪКОВОДИТЕЛ : ЛОРЕТА ВАСИЛЕВА
/квалифициран специалист- хореограф/Powered by Suzara design studio