Забавни дейности в ДГ Вълшебство:Руски език


При обучението по руски език могат да вземат участие деца от 4 до 6 годишна възраст. Темите, които се изучават през учебната година са достъпни и интересни за тази възраст, тъй като са свързани със заобикалящата среда на детето.
ЦЕЛ: В процеса на обучението по руски език се развиват умения и навици чрез формите на общуването. За 4-6 годишната възраст е достатъчно правилното произношение, усвояване на новите думи чрез стихотворение или песен и тяхното затвърждаване. Не на последно място цел на обучението е създаване на интерес към езика.

Заниманията се провеждат 2 пъти седмично
Срок на обучение от м. Октомври до м. Май

Powered by Suzara design studio