Седмична програма

Втораа  група „Питър Пан“

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Сутрин

1.      Социален свят

2.      Физическа култура

1.      Български език и литература

 

1.      Математика

1.Изобразително изкуство

2.      Природен свят

1.      Музика

2.      КТБД

 

Следобед

1.      Музика

2.      Математика

1.      Игрова култура

2.      Социален свят

 

1.      Изобразително изкуство

2.      Български език и литература

1        Игрова култура

1.      Природен свят